Emek-meslek örgütleri saldırılarda katledilen sağlıkçıları andı

Ankara Dişhekimleri Odası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi temsilcileri ve Ankara Tabip Odası (ATO) yöneticileri; 6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesi’nde hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak ve sağlıkta şiddete dur demek için dün basın toplantısı düzenledi. Ankara Tabip Odası’nda (ATO) yapılan toplantıya Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) merkez konseyine seçilen Alpay Azap da katıldı.

YÜZLERCE DEFA ÇAĞRI YAPTIK

Katılan tüm kurumlar adına ortak açıklama metnini ATO Başkanı Mine Coşkun okudu. Coşkun şunları kaydetti: “Dr. Ekrem Karakaya nezdinde, sağlıkta şiddet nedeniyle aramızdan koparılan Dr. Göksel Kalaycı (2005), Dr. Ali Menekşe (2008), Dr. Ersin Arslan (2012), Dr. Kamil Furtun (2015), Dr. Aynur Dağdemir (2015), Dr. Fikret Hacıosman (2018) ve güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı (2022) saygıyla anıyoruz. Görevi başında yaralanan, darp edilen, yerlerde sürüklenen, saçları koparılan veya mesleğini bırakmak zorunda kalan hekim, hemşire, ebe, teknisyen, paramedik, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dr. Ekrem Karakaya’nın ardından sağlıkta şiddete karşı etkili önlemler için yüzlerce defa çağrı yaptık; sorunun sadece münferit adli vakalardan ibaret olmadığını, sağlık sisteminin planlanma ve organizasyon yapısından kaynaklı olduğunu her yerde dile getirdik.”

ŞİDDETE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında sağlık çalışanlarının şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri için gerekli çalışma ortamının oluşturulmasının yer aldığını anımsan Coşkun, “5 dakika veya daha da altında muayene için hastalarımıza ayırdığımız zaman şiddete davetiye çıkarmaktadır. Sonuç ortadadır: İflas eden sağlık sistemi, sağlıkta şiddetin artmasına zemin hazırlamıştır” ifadelerini kullandı.

“CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLSİN”

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için izlenecek temel adımları ATO Başkanı Mine Coşkun şöyle sıraladı:

TTB tarafından taslağı hazırlanan “Şiddet Yasası” yürürlüğe konmalıdır ve failleri cezalandıran caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli.

Hastayı müşteri, hastaneleri AVM gibi gören Sağlıkta Dönüşüm Projesi sona erdirilmeli. Toplum sağlığını önceleyen kamucu, planlı, eşit bir model uygulanmalı.

Sağlık hizmetleri siyasi popülizmin nesnesi olmaktan çıkarılmalıdır ve sağlık okuryazarlığı eğitimi verilmeli.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir