Doğanın Öğretmenleri Hayvanlardan Babalık Hakkında Neler Öğrenebiliriz?

Memelilerde, erkeklerin yavrulara yatırım yapması oldukça nadirdir. Memeli türlerinin sadece %5-10’unda babalar yavrulara bakar. Bunun sebebi, memelilerin anne karnında yavru taşımaları ve yavruların anne sütüne bağımlı olmasıdır. Bu nedenle babalar genellikle yavrulara fazla zaman ayırmazlar.
Peki, memeli babaların %10’u neden yavrularına bakar? Bunu anlamak için diğer hayvan gruplarına bakmamız gerekir. Çünkü babaların yavru bakımı memelilerde nadir olduğu kadar, yeterince çalışılmamış bir konudur da.

Memelilerde, erkeklerin yavrulara yatırım yapması oldukça nadirdir. Memeli türlerinin sadece %5-10’unda babalar yavrulara bakar. Bunun sebebi, memelilerin temel özelliklerinden biri olan annelerin hamilelik sırasında bebekleri taşıması ve yavruların anne sütüne bağımlı olmasıdır. Bu nedenle, babalar bile yavrulara fazla zaman ayırma eğiliminde değildir.

Ebeveyn Yaptırımı ve Çatışma:

Herhangi bir ebeveyne sorarsanız, çocuk sahibi olmanın pahalı olduğunu bilirler. Bir çocuğa bir şey vermek için harcanan enerji başka bir şey için kullanılamaz.
Birçok deniz canlısı türünde anne ve babalar yumurtalarını denize bırakır ve yavrular kendi başlarına hayatta kalmaya çalışır. Bazen bu döllenmeyi artırmak için senkronize edilir. Fakat bu yavruların çoğu hayatta kalamaz.
Alternatif bir strateji ise daha az yavru üretmek ve her birine daha fazla yatırım yapmaktır. Bu da ebeveynler ile yavrular arasında bir çatışmaya yol açar. Ebeveyn için en iyisi yavruya az yatırım yapmak, yavru için ise en iyisi ebeveynin ona olabildiğince fazla yatırım yapmasıdır. Bu durum, bildiğimiz gibi, kardeş rekabeti gibi çatışmalara da yol açar.

Üçüncü bir çatışma türü de cinsel çatışmadır. Ve işte babalar burada devreye girer. Diğer ebeveynin sizden daha fazla yatırım yapması her zaman sizin için faydalıdır.
Tipik bir memeli baba, üreme dışında yavruya fazla yatırım yapmaz. Fakat bir erkek kızıl geyiğini ele alalım. Egemen erkek, vadinin hükümdarı olarak adlandırılır ve haremindeki tüm dişilerle çiftleşir. Fakat konumunu korumak için savaşmak zorundadır. Her yıl kızışma mevsimi için çok fazla enerji gerektiren boynuzlar çıkarır. Dövüşler sırasında yaralanabilir ve zamanının çoğunu haremini korumakla geçirir, bu da beslenme zamanını azaltır. Egemen erkek her zaman bir sonraki dövüşte konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum birçok memeli türünde de geçerlidir.

Üçüncü bir çatışma türü daha var: cinsel çatışma. Ve işte burada babalar devreye giriyor. Diğer ebeveynin sizden daha fazlasını yapması sizin faydanıza olur.

Memeli Babalar:

Tipik bir memeli baba üremekten öte pek fazla yatırım yapmaz. En iyi hayatını yaşıyor gibi görünebilir. Fakat bir erkek kızıl geyiğini ele alalım.
Egemen erkek, vadinin hükümdarı olarak adlandırılır. Haremindeki tüm dişilerle çiftleşecek, ancak konumunu korumak için savaşmak zorundadır. Her yıl, çok fazla enerji gerektiren kızışma mevsimi için devasa boynuzlar çıkarır. Dövüşler sırasında yaralanabilir ve zamanının çoğunu haremini savunmakla geçirir, bu da yemek için ayırabileceği zamanı azaltır. Egemen erkek, konumunu kaybetmekten sadece bir dövüş uzaklıktadır. Bu durum, çoğu memeli türünde de geçerlidir.

Diğer Hayvan Gruplarında Baba Bakımı:

Diğer hayvan gruplarını inceleyerek, her iki ebeveynden de bakım gerektiren üç koşul olduğunu biliyoruz:

Öngörülemez Çevre: Koşullar öngörülemez olduğunda ve yavrulara doğumdan hemen sonra biraz yardım etmek hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde artıracağı zaman. Bu tür bakımı, yumurtalar bırakıldıktan sonra tüm ebeveyn bakımını sağlayan dikenli balıklar gibi bazı balık türlerinin babalarında görebiliriz.

Babalar yuvayı yapar, korur ve yelpazelerler ve sonra yavrular yumurtadan çıktıktan sonra onları avcılardan korurlar.

Yumurtaları korumanın ilk faydası, onları gerçekten dölleyenin baba olduğundan emin olmaktır. Bazı türlerde bu bakım denizatlarında oldukça uç bir hale gelmiştir ve babalar annenin yumurtalarını özel bir kese içinde döllemiş ve sonra hamileliğe benzer bir süreç yaşamış ve doğum yapmıştır. Ebe kurbağa babalar ise yumurtaları dölledikten sonra bacaklarına sarar ve bir gölete taşır.

Dev su böceklerinin erkekleri 150 yumurtayı sırtında taşıyarak dişisini zahmetten kurtarır. O yumurtaları babanın sırtına yerleştirme görevi ise dişidedir. Böylece erkek, 3 hafta boyunca bu yumurtaları sulu ortamlardan uzak tutar.

Kaynak Sıkıntısı: Ebeveynlerin yiyecek gibi kaynaklar için çok fazla rekabetin olduğu koşullarda yaşadığı zaman. Yavrulara yardım etmek onlara rekabette avantaj sağlayabilir.

Ebeveynlerin doğumdan sonra yavrularına baktığı ikinci durum, hayvanın yiyecek gibi kaynaklar için rekabetin yüksek olduğu durumlardır. Yavrulara yardım etmek onlara bir rekabet avantajı sağlayabilir. Bunu, anne ve babaların birlikte yavru bakımı yaptığı birçok bahçe kuşu türünde görebiliriz. Kızılgerdanlar, büyük baştankaralar ve kara kuşlar gibi kuşlar bölgecidir. Kızılgerdan babaları tüm yıl kendi bölgelerinde kalırlar ve en baskın erkeklerin en iyi bölgeleri talep ettiği bir hiyerarşi vardır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir